top of page

Avís Legal i Condicions d'Ús

El present Avís Legal i Condicions d'Ús (d'ara endavant, “l'Avís Legal”) regeixen l'accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.grupometropolis.com i els seus subdominis (d'ara endavant, “el Lloc web”).

El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc web (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquest Avís Legal. En cas de no estar d'acord amb aquest Avís Legal, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

 

L'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquest Avís Legal poden sofrir modificacions. L'acceptació de l'Avís legal suposa que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat i que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, del present Avís Legal i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

 

1. INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

 

En compliment del que s'estableix per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s'ofereix la informació general del Lloc web:

 

Titular: METRÓPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES, S.L. (d'ara endavant, “GRUP METRÒPOLIS”).

CIF: B-60203304

Domicili: Carrer Mestre Nicolau, 19, 1a Planta, 08021 Barcelona 

E-mail: grupometropolis@grupometropolis.com 

Telèfon: + 34 93 414 14 70 

Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30256, Foli 85, Fulla B128931.
 

2. CONDICIONS D'ÚS

 

L'accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a el que s'estableix en la llei, la moral, l'ordre públic i en el present Avís Legal. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte.

 

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i el present Avís Legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

 

  1. No provocar danys en els sistemes de GRUP METRÒPOLIS, dels seus proveïdors o de terceres persones, així com no introduir i/o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

  2. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; 

  3. No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; 

  4. No intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres Usuaris. En qualsevol cas, GRUP METRÒPOLIS no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que si escau poguessin disposar-se per part de GRUP METRÒPOLIS.

 

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a GRUP METRÒPOLIS davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, GRUP METRÒPOLIS el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

3. RESPONSABILITAT

 

GRUP METRÒPOLIS no assumeix cap responsabilitat sobre l'actualització d'aquest Lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.

 

L'accés de l'Usuari al Lloc web no implica per a GRUP METRÒPOLIS l'obligació de controlar l'absència de virus o similars. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

 

GRUP METRÒPOLIS no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.

 

GRUP METRÒPOLIS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

4. CONTINGUTS I SERVEIS ENLLAÇATS A través DEL LLOC WEB

 

El servei d'accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, GRUP METRÒPOLIS només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l'hi a GRUP METRÒPOLIS, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

 

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de GRUP METRÒPOLIS amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

 

GRUP METRÒPOLIS no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, no actualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a GRUP METRÒPOLIS.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de GRUP METRÒPOLIS o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GRUP METRÒPOLIS o tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al Lloc web atribueix algun dret sobre aquests.

 

6. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint el present Avís Legal en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.
 

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. GRUP METRÒPOLIS i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Avís Legal, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.

bottom of page