top of page

Raó de Ser

Un projecte d'inversió en què la convergència d'objectius dels nostres accionistes potencia les seves capacitats individuals com a inversors.

Razón de Ser

Diversificació

Les nostres competències en diferents mercats geogràfics juguen un paper clau en la diversificació de les inversions i permet un aprofitament òptim dels cicles immobiliaris en cada mercat.

Diversificación

Perfil

Estratègia de risc i retorns esperats moderats a través d'inversions escomeses amb un nivell de palanquejament financer prudent en actius immobiliaris les ubicacions, qualitats i situacions contractuals permeten la generació de fluxos de caixa previsibles i recurrents, així com la creació de valor a mitjà / llarg termini.

Perfil

Presència

Àmplia experiència operativa i transaccional en els principals mercats europeus amb actius en propietat a Barcelona, ​​París, Madrid, Hamburg i Poznan.

Presencia

Equip

El nostre principal actiu és comptar amb un equip multi-disciplinar integrat per experts professionals que, amb l'assessorament de qualificats col·laboradors externs, formen una estructura lleugera, potent, àgil, flexible i solvent, té la capacitat d'escometre transaccions immobiliàries al més alt nivell. Presents a Europa amb continuïtat des de 2004, comptem amb un ampli "track-record" amb més de 1.000 M € transaccionats en els últims anys.

Equipo

Participació

La millor gestió professional no impedeix que les principals decisions romanguin sempre sota el control dels socis en una clara aposta per la proximitat i transparència.

Participación
bottom of page