top of page

Política de Privacitat

La present Política de Privacitat té com a objecte informar a totes aquelles persones que accedeixin i naveguin pel Lloc web (d'ara endavant, el “Usuari”) accessible a través del nom de domini www.grupometropolis.com i els seus subdominis (d'ara endavant, “el Lloc web”) i a totes aquelles persones que hagin facilitat les seves dades personals per qualsevol altre mitjà sobre els tractaments de dades que METRÓPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES, S.L. duu a terme a través d'aquest Lloc web i qualssevol altres mitjans.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE

 

METRÓPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONS, S.L. (en endavant, “GRUP METRÒPOLIS”), en la seva condició de Responsable del Tractament, es pren molt seriosament la privacitat dels Usuaris i es compromet a realitzar els màxims esforços al seu abast per a respectar-la.

Les dades d'identificació de GRUP METRÒPOLIS són:

 

Identitat: METRÓPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES, S.L.

Domicili: Carrer Mestre Nicolau, 19, 1a Planta, 08021 Barcelona 

E-mail: grupometropolis@grupometropolis.com

Telèfon: + 34 93 414 14 70

 

2. DADES PERSONALS QUE TRACTEM

 

Recopilem dades personals de les següents maneres:

 

i. Dades personals que l'Usuari ens proporciona: quan emplena qualsevol dels formularis a la seva disposició en el Lloc web o qualsevol formulari físic o quan contracta qualsevol dels nostres serveis.

ii. A través de les Cookies i tecnologies similars: quan visita la nostra pàgina web, utilitzem diverses tecnologies per a recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per a identificar el seu navegador o dispositiu. Pots obtenir més informació sobre com tractem les teves dades personals obtingudes a través de cookies en la nostra Política de Cookies.

3. FINALITATS DE TRACTAMENT, BASE JURÍDICA I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Tal com hem comentat anteriorment, tractem dades personals obtingudes a través de diversos canals. Així mateix, respecte aquests dades personals els apliquem tractaments d'acord amb finalitats diferents:

 

1. Atendre les sol·licituds d'informació i/o consultes efectuades per l'Usuari.

 

Termini de conservació: fins que s'hagi resolt la seva consulta i no sigui necessària la seva conservació.

 

Base jurídica: El consentiment de l'Usuari implícit en la seva sol·licitud i/o consulta, a l'efecte de que GRUP METRÒPOLIS pugui atendre-la.

2. Mantenir informat a l'Usuari que ja sigui client de GRUP METRÒPOLIS, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de GRUP METRÒPOLIS, relacionats amb aquells productes i serveis similars als contractats per l'Usuari.

 

Termini de conservació: fins al moment en què l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.

 

Base jurídica: l'interès legítim de GRUP METRÒPOLIS d'acord amb l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, en existir una relació contractual prèvia, a través de la qual GRUP METRÒPOLIS va obtenir de forma lícita les dades de contacte dels seus clients per a emprar-los per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació per part d'aquest.

3. Mantenir informat a l'Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de GRUP METRÒPOLIS. 

 

Termini de conservació: fins al moment en què l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.

 

Base jurídica: Consentiment explícit de l'interessat donat per a la recepció d'aquestes comunicacions.
 

4. DESTINATARIS

 

Les seves Dades Personals podran ser accedides per tercers que actuïn en nom de GRUP METRÒPOLIS, sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d'un servei concret a GRUP METRÒPOLIS. Sota dit escenari, GRUP METRÒPOLIS en tot cas subscriurà el corresponent contracte d’encàrrec de tractament amb cadascun dels dits tercers.

 

5. MESURES DE SEGURETAT

 

GRUP METRÒPOLIS aplica mesures de seguretat tècniques, administratives i organitzatives per a protegir les dades que recollim enfront de la destrucció accidental o il·lícita i la pèrdua, alteració, divulgació o accés no autoritzats, especialment quan el tractament impliqui la transmissió de dades en una xarxa, i enfront de qualsevol altra forma il·lícita de tractament.

 

6. DRETS

 

Els Usuaris poden exercir davant GRUP METRÒPOLIS els següents drets relacionats amb les seves dades personals: accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició mitjançant escrit acompanyat de documentació i/o informació acreditativa de la seva identitat, i indicant expressament quin dret de els anteriorment relacionats exercita a METRÓPOLIS INMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES, S.L., Carrer Mestre Nicolau, 19, 1a Planta, 08021 Barcelona o e-mail grupometropolis@grupometropolis.com 

 

D'igual manera, en els tractaments de les dades de l'Usuari, quina legitimació es basa en el consentiment donat pel mateix, l’Usuari té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així mateix, informem que certa informació pot estar exempta d'aquestes sol·licituds en algunes circumstàncies en incloure dades personals que necessitem continuar tractant per als nostres interessos legítims o per a complir amb una obligació legal.

 

En tot cas, l'Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

 

7. CANVIS O MODIFICACIONS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Podrem revisar aquesta Política de privacitat oportunament i publicar la versió més actualitzada en el nostre Lloc web. L'informarem en cas que els seus drets es vegin apreciablement afectats com a conseqüència d'una revisió.

bottom of page